Hotline: (0251)3868884 - 0917768884

Sản phẩm

  • L (V) 75 X 75 X 5 X 6000

  • Mã SP : 75 X 75 X 5 X 6000
  • Giá: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận
Stt Sản phẩm Đvt Đơn trọng (Kg/cây)         Đơn giá           (Đ/kg)         Thành tiền           (Có VAT) Xuất xứ
1 L (V) 70 x 70 x 5 x 6000mm Cây 32.28                    10,500                      338,940 Việt nam / China
2 L (V) 70 x 70 x 6 x 6000mm Cây 38.34                    10,500                      402,570
3 L (V) 70 x 70 x 7 x 6000mm Cây 44.34                    10,500                      465,570
4 L (V) 75 x 75 x 5 x 6000mm Cây 34.8                    10,500                      365,400
5 L (V) 75 x 75 x 6 x 6000mm Cây 41.34                    10,500                      434,070
6 L (V) 75 x 75 x 7 x 6000mm Cây 47.76                    10,500                      501,480
 

Sản phẩm cùng loại

Thép V 100 X 100 X 8 X 6000

Giá: Liên hệ

L (V) 75 X 75 X 7 X 6000

Giá: Liên hệ

L(V) 50 X 50 X 5 X 6000

Giá: Liên hệ

THÉP V 50 X 50 X 5

Giá: Liên hệ

THÉP V 75 X 75 X 6

Giá: Liên hệ

THÉP V 80 X 80 X 8

Giá: Liên hệ

THÉP V 100 X 100 X 10

Giá: Liên hệ